Biafra, Biafra, Shinning Forever


Gen. Chukwuemeka Odumegwu Ojukwu Biafra Speech


Ojukwu's Speech (part 1)

08.12.2013

Go back to home page»
Ojukwu's Speech (part 2)

08.12.2013

Go back to home page»Tribute To A Great Leader (Gen.Ojukwu of Biafra)


Tribute to Dim Chukwuemeka Odumegwu Ojukwu

08.12.2013

Go back to home page»
Download Android AppUnited Nations Document

United Nations Document United Nations Document

Biafra Exodus

Biafra Coat of Arm